Česky English
Deutsch Español Français Polski Pусский

Scény

Interbubak Classic je zřejmě první divadlo obsahující v základním provedení třicet originálních scén. To je dáno nejen formou provedení kulis, ale i primárním záměrem autora poskytnout hercům co nejširší tématický prostor pro jejich hry.

K vlastní malbě kulis byl přizván malíř a vytvarník Vladimír Biolek. Zadáním bylo nejen vyvážit způsob malby s předpokládaným typem loutek, ale také začlenit difuzní kulisy a korigovat malbu způsobem nasvětlení. Malby byly prováděny v měřítku 1/1 přímo na modelu divadla 16 měsíců.

Jedenáct scén se spodní perspektivní kulisou (1- 11), dvě scény se spodní průchozí perspektivní kulisou (12, 13) a devět scén k difuzním kulisám (14 – 22) tvoří spolu s dalšími osmi doplňkovými variantami bočních kulis (A-C) celek třiceti originálních scén.

Přehled scén

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca